MALTA IN

22.11.2023

Projekt je určen pro:

  • osoby mladší 30 let,
  • osoby, které nejsou v okamžiku vstupu do projektu v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě,
  • osoby bez vzdělání či s nízkou úrovní kvalifikace,
  • osoby se zdravotním znevýhodněním či postižením,
  • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy,
  • osoby po odchodu z náhradní rodinné péče,  
  • osoby z Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického či Zlínského kraje.

Cílem projektu je podpora osob mladších 30 let, kteří nejsou v okamžiku vstupu do projektu v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě, při získání nových pracovních zkušeností.

Nabízíme podporu formou vzdělávání (jazyková příprava, multikulturní trénink), poradenství, zajištění dvouměsíční zahraniční stáže a následné pomoci při uplatnění se na trhu práce.

V rámci stáže je zajištěno ubytování, doprava, příspěvek na stravování a doprovod na stáži.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2023 – 31. 10. 2024

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.