JAK POMÁHÁME

Související projekty
  

WOMAN IN

30.01.2024

Projekt je zaměřen na posilování kompetencí v rámci podnikatelských aktivit žen ve věku 50 a více let. Na základě vstupní diagnostiky absolvuje 20 podnikajících žen sérií podnikatelských workshopů WINNER a po celou dobu realizace projektu mohou zdarma využívat poradenství, mentoring a koučink.

MALTA IN

22.11.2023

Cílem projektu je podpora osob mladších 30 let, kteří nejsou v okamžiku vstupu do projektu v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě, při získání nových pracovních zkušeností.

Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti osob mladších 30 let. Zavedením komplexního přístupu podpory chceme zamezit odlivu těchto lidí z regionu a pomoci jim adaptovat se na trhu práce v místě svého bydliště.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí