JAK POMÁHÁME

Související projekty
  

Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti osob mladších 30 let. Zavedením komplexního přístupu podpory chceme zamezit odlivu těchto lidí z regionu a pomoci jim adaptovat se na trhu práce v místě svého bydliště.

Projekt SIV - Social Impact Vouchers je zaměřený na zavádění voucherů/poukázek na podporu vzniku pracovních míst, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce a rozvoje podnikání.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí