AKTUÁLNÍ VÝZVA

Mini Voucher Program

Účelem výzvy Mini Voucher Programu je zmírňování nezaměstnanosti zejména znevýhodněných skupin obyvatel formou podpory zahájení jejich podnikání nebo uplatnění na trhu práce a zaváděním sociálních inovací. 

Cílem výzvy je poskytovat peněžní příspěvky, půjčky nebo peněžní poukázky a podpořit tak snahu pro dlouhodobé a udržitelné uplatnění znevýhodněných cílových skupin v integraci na trhu práce.

Výzva je zaměřena na podporu dvou oblastí: 

 • podnikání,
 • zaměstnávání.

PODPORA PODNIKÁNÍ

Mini Voucher program pro inovace podnikání

Cíle programu:

 • podpora podnikavosti a podnikání osob, které nemají dostatečné zkušenosti,
 • podpora zahajování podnikání, 
 • uplatnění na trhu práce vytvářením sebe-zaměstnání,
 • testování podnikání přímo v praxi, 
 • podpora placených podnikatelů,
 • podpora inovativních přístupů.

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Mini Voucher program pro inovace zaměstnávání

Cíle programu:

 • vytváření udržitelných a stabilních forem spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,
 • vytváření systémových a udržitelných pracovních míst, 
 • udržitelné uplatnění jednotlivců na trhu práce,
 • podpora inovativních forem podpor zaměřené na společensky prospěšné vytváření pracovních míst a jejich financování,
 • podpora inovativních přístupů.

ZAPOJTE SE

Bližší informace o možnostech zapojení a průběhu podání žádosti naleznete zde:


REGISTRUJTE SE

Pokud chcete získat nadační příspěvek, vyplňte registrační formulář: