KDO JSME

O nadačním fondu

Innofund nadační fond byl založen v roce 2021 s cílem přispět ke zmírnění dopadů strukturální nezaměstnanosti. 

Vznikl z iniciativy a spolupráce se zahraničními partnery v rámci projektu Interreg Central Europe - SIV (Social Impact Vouchers). 

Zakládající členové jsou odborníci, kteří podporují inovace a mají dlouholeté zkušenosti s podporou uplatnění nezaměstnaných osob na trhu práce.

Hlavní myšlenkou Innofund nadačního fondu je nacházet alternativy a nové cesty pro řešení nezaměstnanosti a také zajištění systémového a udržitelného financování pozitivních změn.

Zaměřujeme se na podporu nezaměstnaných osob, zájemců o změnu zaměstnání a začínajících podnikatelů. Spolupracujeme se zaměstnavateli a realizátory projektů podporujících tvorbu pracovních míst či rozvoj podnikání a poskytujeme poradenství osobám znevýhodněným na trhu práce.


CO DĚLÁME

Účel nadačního fondu

Účelem  INNOFUND nadačního fondu je zmírňování nezaměstnanosti cílových skupin osob (zejména znevýhodněných skupin obyvatel) formou podpory zahájení jejich podnikání nebo uplatnění na trhu práce a zaváděním sociálních inovací. 

Předmětem činnosti nadačního fondu je přijímání darů od privátních a veřejných dárců a vyplácení příspěvků beneficientům formou peněžních poukázek. Zaměřujeme se také na osvětovou a vzdělávací činnost a poradenství včetně pořádání akcí zaměřených na podporu sociálních inovací.

 

KOMU POMÁHÁME

Cílové skupiny

Nadační fond podporuje osoby, které chtějí začít podnikat, najít si práci nebo změnit svou situaci na trhu práce.

Žadateli mohou být osoby, které potřebují pomoc při uplatnění na trhu práce: 

 • začínající podnikatelé,
 • nezaměstnaní (bez bližší specifikace),
 • ženy a muží aktuálně neaktivní na trhu práce,
 • dlouhodobě nezaměstnaní,
 • sociálně znevýhodnění lidé,

 • rozvedení rodiče,
 • rodiče na / po mateřské dovolené,
 • osoby pečující o jinou závislou osobu,

 • nezaměstnané osoby starší 50 let,
 • absolventi středních odborných, vyšších a vysokých škol.

Žadateli mohou být osoby a organizace, které poskytují pomoc při uplatnění na trhu práce:

 • zaměstnavatelé: fyzické osoby s přiděleným IČ a právnické osoby (mikropodniky a malé a střední podniky, neziskové organizace a BEC družstva),
 • další subjekty, které zavádí sociální inovace v oblasti vytváření pracovní míst a podpoře při zahájení podnikání.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


MOŽNOSTI PRO ZAPOJENÍ

Jak se zapojit

Informace o možnostech zapojení a o aktuální výzvě Mini voucher program naleznete v sekcích Pro žadatele a Pro dárce.SPRÁVNÍ RADA

Náš tým

Ivo Škrabal

předseda správní rady

Eva Škrabalová

členka správní rady

Martina Macurová

členka správní rady

Roman Haken

revizor

In memoriam - Vojtěch Beck
In memoriam - Vojtěch Beck


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí