Šance pro mladé

14.07.2023

Projekt je určen pro:

  • osoby mladší 30 let,
  • osoby bez vzdělání či s nízkou úrovní kvalifikace,
  • osoby z národnostní menšiny či z jiného sociokulturního prostředí,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy,
  • osoby z Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického či Zlínského kraje.

Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti osob mladších 30 let. Zavedením komplexního přístupu podpory chceme zamezit odlivu těchto lidí z regionu a pomoci jim adaptovat se na trhu práce v místě svého bydliště. 

Bude podpořeno 15 osob z cílové skupiny ve dvou bězích formou motivačních workshopů a poradenství. Vybraným osobám budou nabídnuty vzdělávací kurzy a mzdový příspěvek na vytvoření pracovního místa. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnavateli.  

Doba realizace projektu: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2025 


Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.