SIV - Social Impact Vouchers 

06.09.2021

Projekt SIV - Social Impact Vouchers je zaměřený na zavádění voucherů/poukázek na podporu vzniku pracovních míst, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce a rozvoje podnikání.

Jak to funguje

Inovativní systém voucherů/poukázek má významný sociální dopad pro integraci nezaměstnaných na otevřený trh práce. Systém voucherů/poukázek velmi jednoduchým způsobem propojuje společnosti hledající zaměstnance a znevýhodněné osoby hledající zaměstnání.

Bezplatné a jednoduché vouchery/poukázky na zaměstnání umožňují zaměstnavatelům a zájemcům a uchazečům o zaměstnání vzájemné poznávání se a testování po dobu 3 - 12 měsíců s cílem trvalého zaměstnání.

Vouchery/poukázky SIV jsou tedy další novou příležitostí k testování podnikání, přijímání nových a motivovaných zaměstnanců, kteří mají problém se uplatnit na trhu práce. 

11 partnerů v osmi zemích střední Evropy společně testují tento inovativní projekt. Ve své spolupráci těží z inovací a speciálních znalostí a zkušeností jednotlivých zemí podporujících integraci znevýhodněných osob.