WOMAN IN

30.01.2024

Projekt je určen pro:

  • ženy podnikatelky nad 50 let věku, jejichž podnikání bylo založeno před rokem 2021,
  • mikropodnikatelky nad 50 let věku, které zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců/zaměstnankyň a jejichž aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR,
  • ženy podnikatelky nad 50 let věku jsou z Olomouckého nebo Moravskoslezského kraje. 

Projekt je zaměřen na posilování kompetencí v rámci podnikatelských aktivit žen ve věku 50 a více let. Na základě vstupní diagnostiky absolvuje 20 podnikajících žen sérií podnikatelských workshopů WINNER a po celou dobu realizace projektu mohou zdarma využívat poradenství, mentoring a koučink.

Součástí projektu je rovněž sdílení zkušeností v rámci WIN Klubu podnikatelek 50+, který vytvoří prostor pro společné aktivity, vzájemnou inspiraci a budování nových kontaktů.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.