Podporujeme zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

CO DĚLÁME

Účel nadačního fondu

Naším cílem je zmírňování nezaměstnanosti zaváděním sociálních inovací.

Usnadňujeme uplatnění znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce.


Podporujeme zahájení podnikání

Podporujeme vhodné programy zaměřené na přípravu zahájení podnikání. V rámci metody BEC nabízíme možnost otestovat vlastní podnikání při zajištění mzdy až na 12 měsíců.

Podporujeme vytváření pracovních míst

Podporujeme tvorbu zkrácených úvazků a pružnou pracovní dobu. Pomáháme nacházet uplatnění a zprostředkovat zaměstnání a rekvalifikace pro nezaměstnané, ale i pro ty, kteří potřebují změnu. 

Zavádíme sociální inovace

Podporujeme inovativní projekty zaměřené na vytváření pracovních míst či zahájení podnikání. Přinášíme možnost zviditelnění inovativních projektů a organizací.

Poskytujeme poradenství

Podporujeme přípravu osob při vstupu na trh práce. Poskytujme poradenství nejen nezaměstnaným, ale i zaměstnavatelům, a volíme vhodné programy pro tvorbu nových pracovních míst.

MINI VOUCHER PROGRAM

Chcete se dozvědět více již nyní?

Pro více informací o systému voucherů podporujících zaměstnávání a podnikání klikněte na odkaz níže.

JAK POMÁHÁME

Související projekty
 

WOMAN IN

30.01.2024

Projekt je zaměřen na posilování kompetencí v rámci podnikatelských aktivit žen ve věku 50 a více let. Na základě vstupní diagnostiky absolvuje 20 podnikajících žen sérií podnikatelských workshopů WINNER a po celou dobu realizace projektu mohou zdarma využívat poradenství, mentoring a koučink.

MALTA IN

22.11.2023

Cílem projektu je podpora osob mladších 30 let, kteří nejsou v okamžiku vstupu do projektu v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě, při získání nových pracovních zkušeností.

Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti osob mladších 30 let. Zavedením komplexního přístupu podpory chceme zamezit odlivu těchto lidí z regionu a pomoci jim adaptovat se na trhu práce v místě svého bydliště.

V rámci integrace principů projektu SIV (Social Impact Voucher) byl v České republice vytvořen systém voucherů, který je distribuován prostřednictvím webové aplikace Pracuj-podnikej.cz. Tento systém je zaměřen na podporu nezaměstnaných, zájemců o změnu zaměstnání a start-upů, ale také na spolupráci se zaměstnavateli a realizátory projektů...A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí